Ny diagnostik ger bättre behandling vid diabetesneuropati

, Källa: Jonas Lindh, neurolog Jönköping

Detta är den vanligaste neuropatin i Sverige. Vi har idag behandling mot smärtan, men inget som påverkar förloppet. Många behandlingar inklusive god glukoskontroll, har fallerat vid diabetes neuropati. Vid typ 1 diabetes fungerar glukoskontroll som behandling enligt neurofysiologi, dock ej vid typ 2. En ny diagnostisk metod har visat sig ge säkrare behandlingar.

En orsak till att man inte lyckats mäta några förbättringar kan vara att man inte mätt C-fibrer funktion i studierna. C-fibrer är de tunnaste nervtrådarna och det är de som drabbas mest vid diabetes och ger upphov till nedsatt förmåga att känna smärtsamma stimuli samtidigt som man får neuropatiska smärtor istället. En vanlig neurografi mäter enbart funktionen i de grövre nervtrådarna.

Ett alternativ är att göra hudbiopsi, men vid diabetes innebär det en stor risk för komplikationer. Nu har istället en metod använts, som kallas Corneal Confocal Microscopy. Det är en metod där man kan se C-fibrer i ögat genom mikroskopi på patienten, utan att man ger upphov till någon skada. Undersökningen korrelerar väl till neuropatigrad. Man ser förändringar vid mikroskopi redan före resultat i kliniken.

Vid de studier som utförts ser man förbättring efter bukspottkörtel-transplantation. Metoden är användbar även vid Fabrys sjukdom, Parkinsons sjukdom och sarkoidos-orsakad neuropati. Metoden visar en bra korrelation med hudbiopsi.