Injektionsspruta, piller och ampuller. Foto.
Den nya injektionsformen har effekt och säkerhet jämförbar med den intravenösa, som varit alternativet hittills. Foto: Pixabay.

Ny beredningsform för MS-läkemedel

Europeiska kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för ny form av ett MS-läkemedel vid skovvis förlöpande MS.

Istället för intravenös infusion (dropp) kan den nya varianten ges subkutant (injektion direkt under huden).

Subkutan injektion av natalizumab innebär två injektioner inom 30 min och efter de första 6 doserna är det möjligt att minska eller slopa observationstiden på 1 timme.

Godkännandet innebär ytterligare ett behandlingstillskott för patienter med skovvis förlöpande MS.