Ny behandling av fintrådspolyneuropati

, Källa: Harvard Medical School

I en ny studie vid Harvard Medical School har forskare verksamma vid Massachusetts General Hospital, identifierat det första effektiva behandlingsalternativet för vissa fall av ett nervskadat symtom, som kan orsakas av autoimmun sjukdom.

Studien baseras på en medicinsk analys av 55 patienters journaler, som diagnostiserats med vad som verkar vara autoimmun fintrådspolyneuropati (SFPN, small-fiber polyneuropathy). Forskargruppen fann att dosering av intravenöst immunoglobulin gav smärtlindring och förbättrad nervfunktion för de flesta patienterna, för några så bra att de avbrutit behandlingen. Intravenöst immunoglobulin används huvudsakligen för att behandla andra autoimmuna och inflammatoriska tillstånd.

- Denna studie är väldigt överraskande. Studien erbjuder inte bara en ny sorts behandling, utan innebär också ytterligare bevis på en ny sjukdomsupptäckt, SFPN, säger Anne Oaklander, biträdande professor i neurologi.

Resultaten har publicerats online i tidskriften Therapeutic Advances in Neurological Disorders.

- Det här är ett bevis på att en behandling, som dämpar kroppens immunsystem, kan vara säkert och effektivt mot uppenbarligen autoimmun SFPN, ett tillstånd som de flesta patienter inte ens vet att de har, säger professor Oaklander.

- Detta är en första behandling som har potential att faktiskt förbättra dessa nervskador. Till skillnad från läkemedel med opioider som bara blockerar symtom, vilket inte gör något åt orsaken, tillade hon.

SFPN innebär allvarlig skada på de små nervfibrerna som bär smärtsignaler och kontrollerar interna funktioner som hjärtfrekvens, blodtryck och svettning. Patienter utvecklar ofta kronisk smärta, trötthet, svaghet eller svimning vid stående, snabb hjärtfrekvens eller mag- och tarmproblem.

Vanliga orsaker till SFPN inkluderar diabetes och kemoterapi, men den aktuella studien undersökte även de patienter som från början inte fått någon uttalad orsak till sina symtom, vilket leder till diagnosen idiopatisk SFPN. Studier från Oaklanders grupp och andra har antagit att vissa patienter har ett tidigare oupptäckt autoimmunt tillstånd.

Flera indikationer ledde forskarlaget till att utgå från förekomsten av autoimmun SFPN (aaSFPN), där immunsystemet direkt attackerar små nervfibrer. Flera andra typer av nervskador, inklusive Guillain-Barré syndrom, orsakas av autoimmun attack mot stora nervfibrer. Systemiska autoimmuna störningar som reumatoid artrit och lupus har också kopplats till SFPN.

- Även om detta inte är en kontrollerad klinisk studie, är det ett paradigmskifte, eftersom det faktum att en immunmodulatorisk behandling var effektiv. Det är det starkaste beviset för att vissa människor har en autoimmun orsak till sin SFPN, som kan förbättras, sa Oaklander.

- Ytterligare studier behövs för att säkerställa resultatet, då immunmodulatorisk behandling inte är effektivt för alla med SFPN. Men patienter med idiopatisk SFPN bör systematiskt undersökas för alla kända orsaker, så att läkare kan identifiera möjligheter för eventuella sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ, sa Oaklander.