Studieresultat visas med suddig bild på diagram, dekoration.
Foto: pixabay.com

Ny B-cellsterapi gav lovande resultat mot skovvis MS

I en ny studie gav den nya antikroppen ofatumumab bättre kontroll på skov vid multipel skleros, jämfört med ett redan godkänt tablettläkemedel mot sjukdomen. Om läkemedlet godkänns kan möjligheterna med olika behandlingar mot skovvis MS breddas.

Till Dagens medicin säger Anders Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet:
– Det här är ett intressant om än ganska väntat resultat. Fördelen med ofatumumab jämfört med de B-cellsbehandlingar som finns i dag är att patienter kan injicera läkemedlet själva i hemmet.

Det nya läkemedlet ges som injektion under huden en gång i månaden. Det verkar på samma sätt som rituximab, som ges med intravenös droppbehandling på sjukhus, vanligen en till två gånger om året.

Läkemedlet är ännu inte godkänt för behandling mot MS. Det är på samma sätt som rituximab ursprungligen utvecklat mot blodcancer. Läkemedelsbolaget lämnade i januari 2020 in en ansökan om utvidgad indikation för MS till EU:s läkemedelsmyndighet EMA.