Närbild på ett rullstolshjul. Foto.
Foto: Peder Björling.

Ny avhandling om vuxna som lever med ryggmärgsbråck

Neurostödd forskning Martina Bendt är doktorand vid avdelningen för fysioterapi vid Karolinska institutet. Hon har forskat om vuxna personer som lever med ryggmärgsbråck.

- Kunskapen kring vuxna med ryggmärgsbråck har till stora delar saknats och därför var syftet att förbättra kunskapsnivån, säger Martina Bendt till sajten ki.se

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Vi fann att många vuxna med ryggmärgsbråck lever med komplexa medicinska, fysiska och kognitiva problem som måste uppmärksammas för att kunna förbättra personernas hälsa.