En person i rullstol sedd bakifrån. Foto.
Avhandlingen visar på vikten av uppföljningsprogram för personer med ryggmärgsskada för att bibehålla bra urinvägsfunktion och undvika allvarliga symtom, svår kirurgi och njurskador. Foto: Pixabay.

Ny avhandling om urinvägskomplikationer hos patienter med traumatisk ryggmärgsskada

Hallå där, Elisabeth Carlsson Farrelly, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 16 december försvarar du din avhandling ”The Stockholm Spinal Cord Uro Study”. Vad handlar den om, undrar Neurologi i Sverige?

Ryggmärgsskada är ett allvarligt tillstånd som påverkar funktionen i många av kroppens organ. Sekundära komplikationer i urinblåsan och njurarna är några av de vanligaste problemen, som kan leda till omfattande sjuklighet och påverka livskvaliteten negativt. På längre sikt finns en risk för nedsatt njurfunktion.

Min avhandling fokuserar på urinvägskomplikationer i den regionala patientpopulationen med traumatisk ryggmärgsskada i Stockholms län. Den är baserad på deltagande i årskontroller vid Spinalismottagningen, som är en specialiserad mottagning för ryggmärgsskadade. Objektiva data samlades in från kliniska undersökningar och patientjournaler. Patientrapporterade data erhölls från en enkät om urinvägskomplikationer under föregående år.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Å ena sidan rapporterade mer än 50 procent att de inte hade haft några urinvägskomplikationer under föregående år. Å andra sidan upptäckte vi att en fjärdedel hade tecken på njurkomplikationer, som vanligen utvecklas i det tysta under flera år. Urinvägsinfektion var den vanligaste komplikationen och de rapporterade symtomen var i flera fall allvarliga.