Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro framhöll Neuromedlemmars erfarenheter genom statistik i årets Neurorapport, där nästan hälften av medlemmarna med neurologisk diagnos har någon form av långvarig smärta (48%). Foto: Håkan Sjunnesson/Neuro.

Neuroordförande förde fram medlemmars smärtproblem på DM-seminarium

Neuroordförande medverkade på scenen under Dagens Medicin Agendas stora seminariedag 2019 om smärtvårdens framtid.
-Nästan hälften av Neuros medlemmar lever med smärta men smärtvården är tyvärr väldigt ojämlik över landet och mycket finns att göra i den här frågan, säger Lise Lidbäck Neuro. Se det textade videoklippet!

Årligen arrangerar Dagens Medicin Agenda ett stort seminarium någonstans i landet, där profession och beslutsfattare inom vården diskuterar aktuella vårdämnen. Denna gång handlade det om smärtproblematik.

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videonVäldigt många lever med långvarig smärta och i Stockholms centrum möttes inbjuden vårdpersonal, politiker, forskare och patientgruppsrepresentanter. En av de sistnämnda var Lise Lidbäck, ordförande för förbundet Neuro. Hon blev intervjuad på DM Agenda-scenen och pekade på hur ojämlik smärtvården är över landet. Detta kan också utläsas ur statistiken i Neuroförbundets årliga Neurorapport, där Neuros medlemmar tillfrågats om hur de upplever den vård de behöver. I rapporten har över 48% av medlemmarna uppgivit att de lider av smärta, alltså nästan hälften.

Smärta inget "objektivt undersökningsfynd"

Lise Lidbäck framförde också många av Neuroförbundets medlemmars problematik med att inte bli sjukskrivna för osynliga symtom som kronisk smärta och fatigue. Dessa symtom kan inte påvisas som ”objektiva undersökningsfynd” enligt Försäkringskassan, något som idag allt oftare krävs för att kunna vara sjukskriven en period och få ersättning.

Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck pekade på att patient- och intresseorganisationerna vill medverka i arbetet med att få fram en mer rättvis och effektiv smärtvård i framtiden. Detta eftersom det gagnar oss alla att smärtvården fungerar, hävdar hon.
Hon hävdar också att det behövs mycket mer kunskap inom vården kring smärtproblematik. Att vårdpersonal måste fortbildas i detta för att det ska kunna drivas en mer kunskapsbaserad vård framöver.


Lära sig leva med smärta i nästa Reflex

Vad gäller den faktiska vården av personer med kronisk smärta pågår det en hel del forskning. Men tyvärr när dagens smärtlindringsmöjligheter inte fungerar, handlar det ändå för många om att lära sig leva med någon form av smärta. Detta kan också vara möjligt för en del smärttillstånd med rätt verktyg och vägledning. Om detta kommer Neuro att rapportera om i kommande medlemstidning Reflex Magasin nr 4 2019, som kommer ut senare i höst.

Lise Lidbäck på DM-scenen om smärta. Foto: Håkan Sjunnesso/NeuroMedia

Lise lidbäck Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Prenumerera på Neuroförbundets nyhetsbrev

Anmäl dig här

Genom att anmäla mig till Neuroförbundets nyhetsbrev godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuroförbundets integritetspolicy (neuro.se/integritet)

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!