Pussel med en DNA-molekyl på. Foto.
Förbättrade molekylärbiologiska och genetiska metoder har visat att forskarnas tidigare uppfattning om till exempel parkinson som en sjukdom inte stämmer. Inom sjukdomar som parkinson eller ALS finns likheter som kan få betydelse för framtiden. Foto: Pixabay.

Neurodegenerativa sjukdomar - veckans tema i Läkartidningen

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar. Så skriver professor Sten Fredrikson i Läkartidningens temanummer denna vecka.

Bland de neurodegenerativa sjukdomarna nämns till exempel Parkinsons sjukdom,  ALS med varianter och ataxier i olika former samt Huntingtons sjukdom. Den typiska bilden av de neurodegenerativa tillstånden domineras av progressiva motoriska störningar och kognitiva funktionsnedsättningar.