Blå vägskylt med två vita pilar.
Läkemedlet har ett villkorat godkännande i Kanada. Även i USA är läkemedlet godkänt.

Nej till nytt läkemedel mot ALS – företaget överklagar

EU:s läkemedelsmyndighet EMA avslår ansökan om godkännande av nytt ALS-läkemedel. Företaget Amylyx pharmaceuticals kommer att begära omprövning av läkemedelsmyndigheten EMA:s nej.

Läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté CHMP gav häromdagen ett negativt utlåtande om Albrioza. Detta ledde till att EMA sade nej. 

CHMP anser att de forskningsdata som Amylyx redovisat inte på ett övertygande sätt visar att den orala kombinationsterapin kan bromsa sjukdomsutvecklingen vid ALS. CHMP ansåg dessutom att data om överlevnad inte hade blivit insamlade och analyserade på ett pålitligt sätt.

Albrioza är ett pulver som man löser i vatten. Syftet är att behandlingen ska skydda nervcellerna mot fortsatt nedbrytning och sakta ned sjukdomsförloppet.

Läkemedelsvärlden rapporterar i en artikel.