Liggande pillerburk med utspridda piller.
Foto: © Melinda Nagy | Dreamstime.com

Näst flest nya läkemedel inom neurologi

, Mattias Nordgren

Trettiofem nya läkemedel godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten under förra året. Flest nya substanser (11 stycken) godkändes inom cancerområdet. Neurologi var området med näst flest; fem nya substanser.

Bland dessa finns Spinraza (nusinersen), det första godkända läkemedlet i Europa för den svåra nervsjukdomen SMA (spinal muskelatrofi).