MS - Urinträngningar med inkontinens!

Urinträngningar med inkontinens associerades med en signifikant ökning av risken för återkommande fall hos personer med mild till måttlig relapserande remitterande multipel skleros (RRMS), rapporterade forskare.

Identifiera MS-relaterade riskfaktorer för fall, särskilt de som kan vara reversibel, är viktigt för att möjliggöra optimering och genomförande av förebyggande åtgärder, sade forskarna. Detta och annan forskning tyder på att både faller och blåsdysfunktion är vanliga, tidigt, och kvarstående symtom i MS.

Läs hela artikeln här