Porträttbild Oluf Andersen
Oluf Andersen, professor emeritus på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet.

MS-skov och infektionsutlösta MS-pseudoskov

Oluf Andersen, professor emeritus på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet har skrivit en artikel om risken för pseudoskov i samband med covid-19-infektion hos personer som lever med multipel skleros, MS.

Längre ner finns en uppdaterad länk till en artikel som är publicerad i Läkartidningen. (Tidigare gick länken till en artikel som publicerats i Neuros Göteborgsförenings tidning Kontakten. Men då nya rön framkommit gällande covid-19 har Oluf Andersen bett oss att uppdatera länken till en nyare artikel.)

Sammanfattning

Många infektioner, med virus eller bakterier, följs av utmattning och kraftnedsättning, vilket kan få allvarliga konsekvenser för personer som redan har fatigue eller förlamningar. Detta gäller för många olika neurologiska diagnoser. Risken är hög för personer med uttalade motoriska handikapp och är speciellt hög vid redan nedsatt andnings- och svalgfunktion. Infektionsutlöst trötthet blir ofta långvarigare hos personer med neurologiska sjukdomar.

Det finns ingen bevisad risk att infektioner framkallar nya MS-plack. Däremot finns det för MS-patienter en speciell risk, nämligen att infektioner, speciellt med feber, utlöser ett skovliknande tillstånd, ett pseudoskov. Vilket inte beror på nya plack, utan på att redan skadade nervfibrer fungerar sämre vid högre kroppstemperatur. Pseudoskovet kan ge lika allvarliga symtom som ett skov, men är kortvarigare.

Risken för pseudoskov i samband med Covid-19-infektion hos personer som har MS med delvis dolda myelinskador bör uppmärksammas.