Ms-patienter rekommenderas 50 mikrogram D-vitamin dagligen

, Håkan Sjunnesson

- Jag har sedan över 18 månader rekommenderat våra ms-patienter en daglig dos på 2000IE av D-vitamin D3, vilket motsvarar 50 mikrogram. Det eftersom det finns en tydlig koppling mellan höga D-vitaminnivåer och lägre risk för nya inflammationer och skov, säger Peter Sundström, docent vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Förekomsten av multipel skleros, ms är betydligt mindre i södra Europa. Där exponerar solljuset jordytan under mycket längre perioder året om och dessutom intensivare. Den viktigaste källan för produktion av D-vitamin i kroppen är solljuset. Övriga betydande D-vitaminkällor är i huvudsak fet fisk och kosttillskott. Det senaste året har flera läkare och forskare utifrån sina patientobservationer noterat D-vitaminets positiva effekter för allmänhälsan och motverkande av olika sjukdomssymtom.

D-vitamin påverkar anti-inflammatoriskt

En av dem är neurologen Peter Sundström vid Umeå Universitetssjukhus, som är specialiserad på bland annat den neurologiska sjukdomen ms, multipel skleros.
Gränsvärde för normala D-vitaminhalter är kontroversiellt men experimentella data tyder på att D-vitamin påverkar immunförsvaret i en anti-inflammatorisk riktning. Risk för MS är också ökad hos människor med sällsynta mutationer, som minskar omvandling av D-vitamin till dess aktiva form

Inte vetenskap och beprövad erfarenhet än

- Om man tittar på en sammanlagd bild av kunskapsnivån hittills när det gäller ms och kopplingen till D-vitaminhalt, finns det ett visst vetenskapligt stöd för att ta D-vitamintillskott, säger Peter Sundström.

Han är dock noga med att poängtera att detta hittills inte är grundat på de klassiska bevekelsegrunderna som en läkare normalt ska använda; "vetenskap och beprövad erfarenhet".

- Det saknas fortfarande stöd från randomiserade och kontrollerade studier. Men det pågår sju större studier om detta runt om i världen och vi borde få resultat från dem om två år. Antalet studier tyder ändå på att det innebär att många forskare är inne på detta spår och tycker att det är värt att studera närmare, säger Peter Sundström och fortsätter:

Ser tydligt mönster i observationsstudier

Sedan ett och ett halvt år har alltså ms-patienterna vid Umeå Universitetssjukhus rekommenderats att inta en dos om 50 mikrogram D-vitamin.

- Det vi stödjer oss på i våra rekommendationer till ms-patienter är observationsstudier som finns. De visar att höga eller normala D-vitamin-nivåer i kroppen, är förenade med både mindre risk att utveckla ms och dessutom skov och inflammationer. Det mönstret är tydligt i dessa observationsstudier, hävdar Peter Sundström.

- Samtidigt är det inte klart om de här positiva observationerna har med själva D-vitaminet i sig att göra eller om D-vitaminet i detta sammanhang är en markör för något annat som har med solljus att göra, resonerar Peter Sundström. Han pekar åter på det faktum att förekomsten av ms minskar ju närmare ekvatorn man lever på jorden, där solljuset är mer intensivt.

Läkaren äter själv D-vitamin

Det finns en risk att överdosera D-vitamin men enligt Peter Sundström är det först vid en 25 gånger högre koncentration än det som han nu rekommenderar. Den biverkning som blir vid en överdosering av D-vitamin är uppkomsten av njursten.

Peter Sundström tar själv också D-vitamintillskott enligt sin egen rekommendation, enligt ett norskt traditionellt mönster. Det innebär intag av D-vitamin i tablett eller flytande form under månader som innehåller ett "r", alltså från september till och med april.

- Men här uppe i norr är det nog lämpligt att även äta D-vitamin några månader ytterligare, när vi inte får tillräckligt mycket sol på oss, säger Peter Sundström.