Injektionsspruta och flaskor. Foto.
Den nya injektionsformen har effekt och säkerhet jämförbar med den intravenösa, som varit alternativet hittills. Foto: Pixabay.

MS-läkemedel i ny form ingår nu i högkostnadsskyddet

Natalizumab för subkutan injektion (under huden) som används vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 juni 2021.

Tysabri (natalizumab) injektionsvätska i förfylld spruta är en ny beredningsform som ges till patienterna under huden till skillnad från den sedan tidigare subventionerade beredningsformen av Tysabri som ges som dropp (intravenös infusion) direkt in i blodet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att Tysabri i den redan subventionerade beredningsformen går att jämföra med Tysabri injektionsvätska,  samt att den nya beredningsformen har jämförbar effekt och säkerhet som den redan subventionerade beredningsformen.

Sprutor istället för dropp

Läkemedelskostnaden är densamma vid behandling med båda beredningsformerna. Mot denna bakgrund beslutar TLV att kostnaden för den nya beredningsformen av Tysabri ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.