Tillsammans med sin multidisciplinära forskargrupp har Gonçalo Castelo-Branco fokuserat på en specifik celltyp som är betydelsefull för att kommunikationen i hjärnan och ryggmärgen, det centrala nervsystemet, ska fungera optimalt.

Ms-forskare får pris på fem miljoner

SSMF:s nyinstiftade jubileumspris 2019 går till Dr Gonçalo Castelo-Branco, docent på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med anledning av att Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, firar 100 år har föreningen instiftat ett jubileumspris på fem miljoner kronor för att premiera en framstående medicinsk forskare.

Gonçalo Castelo-Branco och hans multidisciplinära forskargrupp har genom att använda nya tekniker lyckats identifiera en molekylär sammansättning i en specifik celltyp, oligodendrocyterna. Han och hans team har funnit att just den celltypenen kan ha betydligt fler funktioner och andra egenskaper än vad som tidigare varit känt. Fynden kan utgöra grunden för utvecklingen av nya behandlingsmetoder vid MS.

Motiveringen till priset på 5 miljoner:

”Gonçalo Castelo-Branco har genom sin innovativa och kreativa forskning, med banbrytande frågeställningar och metoder, medverkat till ett paradigmskifte inom neurobiologi. Han påverkar och inspirerar den internationella forskningen kring hjärnans utveckling, gliaceller och multipel skleros.”

Jubileumspriset delas ut den 18 oktober 2019 på Nordiska Museet i Stockholm i samband med SSMF:s 100-årsfirande.

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva