Möjligt att reparera nervskador vid ms

En ny studie visar att det går att reparera myelinet, som ska skydda varje nerv. Studien ska presenteras vid American Academy of Neurologys årliga möte i Washington DC, 18 till 25 april. Detta bevisar att det är möjligt att reparera skadat myelin i den mänskliga hjärnan, ett stort framsteg.

I en fas 2-studie ingick 82 personer som haft sitt första skov med en akut optikusneurit, vilket är en inflammation i synnerven associerad med demyelinisering. Alla deltagare behandlades med högdoser steroider samt med en experimentell antikropp, kallad anti-LINGO-1. Läkemedlets effektivitet att reparera myelin utvärderades genom att jämföra återvinning av synnerven.

Resultaten visade att människor som behandlas med den aktiva drogen hade betydligt bättre återhämtning, jämfört med personer som fått placebo. Fler studier behövs för att utvärdera om dessa förändringar kan leda till klinisk förbättring.

Källa: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150414211937.htm