Vatten i en simbassäng
Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer.

Miljoner till att utveckla Nelms metod

Simklubben Poseidon, Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola har fått nästan 5,2 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer”. Projektet kommer pågå i 3 år, med start från 1 januari 2019.

Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på Milton Nelms tankesätt, som också kommer vara involverad i projektet.

Fokus är att utveckla Nelms metod för bland annat:

  • Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke.
  • Personer med medfödd hjärnskada, som cerebral pares.