Närbild på ett rullstolshjul. Foto.
Foto: Peder Björling.

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Hur kan problem med andningen förebyggas för personer som lever med ryggmärgsskada? Hur bör mag- och tarmbesvär behandlas? Och vilket stöd behöver närstående? Det är några av de prioriterade forskningsfrågor som Ryggmärgscentrum Göteborg vid Göteborgs universitet nu har identifierat.

Det har varit ett stort arbete för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg att identifiera de tio prioriterade forskningsfrågorna. Listan är rangordnad, där den fråga som lyfts fram som mest prioriterad handlar om hur den specialiserade vården för personer med ryggmärgsskada bör se ut.

De identifierade frågorna blir också ett stöd för olika brukarorganisationer för dem som lever med eller arbetar med ryggmärgsskada.

Exempel ur prioriteringslistan:

  • Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som har en ryggmärgsskada? Från akutskede till rehabilitering och livslånga uppföljningar.
  • Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, lindra och hantera smärta hos personer som har en ryggmärgsskada?
  • Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, behandla och hantera mag- och tarmbesvär hos personer som har en ryggmärgsskada?