Medicinskt ABC om Traumatiska halsryggsskador

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma patienter med halsryggsskador då de kan orsaka svåra neurologiska funktionshinder, kraftigt nedsatt livskvalitet för den enskilde och stora kostnader för samhället.

Nästan lika viktigt är det att på ett säkert sätt kunna »fria« patienter utan sådan skada i halsryggen.

En översiktsartikel som riktar sig till läkare, om hur misstänkta halsryggskador diagnosticeras och behandlas.