Massiv forskningssatsning om progressiv MS i nio länder

Samarbetsorganisationen "Progressiva MS Alliance" har delat ut 22 forskningsbidrag till forskare i nio länder. Umeå Universitet och Karolinska Institutet är två av bidragstagarna. För den skovvisa formen av ms, multipel skleros finns det flera effektiva behandlingar, men för den progressiva formen av MS, saknas det än så länge.

-Det är spännande att två viktiga studier om progressiv ms, ska göras här i Sverige, säger Annica Bernehjält, Neuroförbundets ombudsman för diagnosen ms, multipel skleros.

Syftet med organisationen Progressive MS Alliance forskningssatsning är att undanröja hinder och att utveckla behandlingar nu även för patienter med progressiv ms.

ProgressiveMSAlliance är en världsomspännande sammanslutning av MS sällskap sedan 2012 med fokus att snarast finna en lösning på progressiva förloppen av MS.

Direkt in i spinalvätskan
I Umeåstudien fokuserar man på de
B-celler – som är vanligt förekommande i hjärnan på personer med progressiv MS. Anledningen är att B-cellerna pekar på förekomsten av dold och skadliga immunaktivitet. I en pågående studie i Umeå har man redan behandlat människor med progressiv MS med ett läkemedel (Rituximab) som eliminerar B-celler.

Och detta med goda resultat.
I den nya planerade studien ska Rituximab administreras direkt i spinalvätskan med hjälp av en så kallad mikrodialyskateter. Neurologen och överläkaren Anders Svenningsson är forskningsprojektets koordinator.

Studera immunaktivitet i hjärna i Umeå
Forskarna i Umeå planerar nu att sätta in den här enheten i 20 personer för att bättre avgöra resultatet av behandlingen.
Med denna metod kommer man för första gången att kunna övervaka immunaktivitet inne i hjärnan på personer med progressiv MS. Denna studie kan komma att ge svar på; om det finns pågående inflammation i hjärnan hos personer med progressiv MS? Samt om Rituximab har potential som behandling för progression? Läs mer:

http://www.progressivemsalliance.org/research/research-projects-funded-by-the-alliance/umea-university-sweden/

Genetiska studier i Stockholm

Karolinska Institutet har också beviljats pengar till en genetisk studie för att studera riskgener och livsstil/ miljöfaktorer (såsom rökning och tidigare infektioner). Överläkare Tomas Olsson har ansvaret för studien och man kommer att utgå från blodprover, som man insamlat under 10 års tid. Det handlar om 8000 personer med MS och 6500 matchade kontroller utan MS. Vidare kommer genetisk information och livsstils / miljöfaktorer att bedömas om det finns en koppling till MS komplikationer , såsom spasticitet, samt MS sjukdomens svårighetsgrad och tid till progression. Teamet hoppas att identifiera gener och livsstilsfaktorer relaterade till utfall och livskvalitet. Denna studie skulle kunna bana väg för nya behandlingsstrategier, och hjälpa till att definiera livsstil och miljöfaktorer som kan förebygga eller stoppa ms. 

Fakta om varianter av ms, multipel skleros, hämtad ur Neuroguiden

Skovvis fortlöpande ms

I början av sjukdomen är det vanligt att symptom från olika delar av det centrala nervsystemet kommer och går i form av skov. Skoven uppträder i genomsnitt en gång per år i ett tidigt skede och därefter med längre mellanrum. Ett skov kan utvecklas akut under loppet av några minuter, men det är vanligare att det utvecklas under några timmar eller några dagar. Symptomen varierar mer från dag till dag än någon annan sjukdom i centrala nervsystemet. Redan i det tidiga stadiet av sjukdomen finns dock ofta mer varaktiga, ospecifika symptom som oförklarad trötthet eller depression. Tröttheten kan under sjukdomsförloppet upplevas som det mest invalidiserande symptomet.

Sekundär progressiv ms

Sekundär progressiv ms kallas sjukdomen när vissa restsymptom blir kvar efter ett skov. Successivt övergår sjukdomen i ett mer kroniskt skede med gradvis allvarligare symptom. Långsamt tilltagande förlamning, domningar, fumlighet, urinträngningar och kognitiva problem med minne och koncentration, är vanliga symptom i detta skede.

Primär progressiv ms

Primär progressiv ms är en ovanligare form utan skov. Vid denna form av ms sker en kontinuerlig försämring av kroppsfunktionerna redan från början.