Sensuell närbild i rött ljussken där någon viskar i ett öra.
Projektet "Lusten ser inga hinder" drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

Lusten ser inga hinder

Genom att lyfta fram autentiska berättelser om lust och sex och hos personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom vill projektet “Min sexualitet min rätt” bredda synen på hur och vem som kan njuta. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och RFSU.

- Vi vill bryta den avsexualisering och det osynliggörande som många med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom drabbas av. Det är en rättighet att bli sedd som en människa med en sexualitet, en vilja och behov av att få utforska den sexualiteten samt att få leva öppet med sin sexuella identitet, säger Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige.

Kampanjen finns på Instagram: @lustenseringahinder