Lösningsmedel och rökning kopplas till ökad risk för MS

Personer med vissa genvarianter som är kopplade till multipel skleros (MS) har mycket större risk att insjukna i MS om de även har exponerats för färg, lack eller andra lösningsmedel, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Om de dessutom varit rökare mångdubblas sjukdomsrisken.

Studien visar att exponering för målningsprodukter eller andra lösningsmedel var kopplat till 50 procents ökad risk för MS. Personer som både exponerats för lösningsmedel och var bärare av vissa kända MS-genvarianter hade tio gånger högre sjukdomsrisk än personer utan dessa riskfaktorer.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, AFA Försäkring, Hjärnfonden och Neuro.