Microskop

Litet organ kan spela viktig roll i immunförsvaret under graviditet

Nu har forskare vid Linköpings universitet studerat hur mammans immunförsvar förändras under normal graviditet. Närmare bestämt har de undersökt vilken roll det lilla organet tymus, eller brässen, spelar för immunregleringen under graviditet. Immunförsvaret ska skydda mamman mot infektioner och samtidigt tolerera barnet.

– Vi visar att kvinnor har ett bibehållet utflöde av T-celler från tymus under graviditeten. Vi noterade också att utflödet av regulatoriska T-celler, som kan dämpa immunsvar, snarast verkar vara ökat under graviditet. Fynden kan förklara varför det både finns tolerans mot fostret och ett bibehållet försvar mot infektioner, säger Sandra Hellberg, doktorand vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin och en av forskarna bakom studien.

Upptäckten kan visa sig ha betydelse för vissa autoimmuna sjukdomar, där immunförsvaret börjat angripa kroppens egna celler. Flera autoimmuna sjukdomar är kopplade till funktionen hos tymus, exempelvis multipel skleros (ms), där hjärna och ryggmärg skadas av immunförsvaret.

– Vid ms har tidigare forskning visat en försämrad funktion av tymus och ett minskat utflöde av T-celler, vilket skulle kunna förklara varför symtomen hos kvinnor med ms ofta förbättras under graviditet, säger professor Jan Ernerudh, huvudansvarig för studien.

Forskargruppen planerar nu att undersöka funktionen av tymus hos kvinnor med ms som följts före, under och efter graviditet för att se om förändringar i balansen mellan olika sorters T-celler skulle kunna vara en bidragande faktor till varför kvinnor med ms ofta förbättras under graviditet.