Lex Maria: Böld på ryggen orsakade blodförgiftning

Patienten som är rullstolsburen efter en ryggmärgsskada kom till sjukhusets akutmottagning från hälsocentralen eftersom hen hade kraftig värk i ryggen.
Fotograf: Jonas Lindsköld/Västerbottens läns landsting

Hen hade också hög feber, snabb puls och ett förhöjt infektionsprov. På hälsocentralen misstänkte man en djupare infektion, kontaktade ryggspecialist och remitterade sedan patienten till sjukhus. På akuten dränerade man en böld och skickade sedan hem patienten med antibiotika mot infektionen.

När svaret på blododlingen kommer nästa dag visar det på en spridd infektion, så kallad sepsis. Patienten läggs därför in på sjukhus för intravenös behandling. Den operation som senare görs hade möjligen kunnat göras tidigare.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Läs hela pressmeddelandet här