Sprutor, piller och läkemedel
Off label. Läkemedelsverket ska ta fram en ”tydlig och välunderbyggd slutsats om nytta/risk-balansen är positiv eller negativ”.

Läkemedelsverket ska utreda off label-läkemedel

I april stod klart att Läkemedelsverket i ett pilotprojekt fått i uppdrag att välja ut och utreda ett off label-läkemedel. Granskningen skulle enligt regeringen mynna ut i en ”tydlig och välunderbyggd slutsats om nytta/risk-balansen är positiv eller negativ”.

Det tippade läkemedlet att utreda var rituximab vid multipel skleros, eftersom detta länge stått i centrum för diskussion om off label-användning i sjukvården. 

Nu bekräftar gruppchefen Veronica Arthurson på Läkemedelsverket att det verkligen är rituximab som ska utredas. 

– Det finns nu, sedan några veckor tillbaka, ett internt beslut på att det är rituximab vid ms som kommer att studeras inom ramen för pilotprojektet. Vi går därmed nu in i en fas av intensivt utredningsarbete och kommer inte att ha någon ytterligare info kring regeringsuppdraget att kommunicera förrän tidigast i december, skriver hon i ett mejl till Dagens Medicin.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!