Färgglada tabletter
Foto: Pixabay.com

Läkemedel mot sekundärprogressiv MS

Ny data visar att tidig behandling försenar funktionsnedsättning och har positiva effekter på kognition hos patienter med aktiv sekundär progressiv multipel skleros (SPMS).

Läkemedlet är den första och enda orala behandlingen för patienter med sekundär progressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom i Europa.

– Det är mycket glädjande att det finns en ny godkänd behandling för patienter med aktiv SPMS. Data från en stor klinisk studie på en representativ SPMS-population visar på möjligheterna att kunna göra skillnad för dessa patienter, inte minst när det gäller kognitiva problem. Nu kan vi behandla med siponimod  i Sverige,  säger Sten Fredrikson, professor och överläkare i Neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset till Neurologi i Sverige.

Det verksamma ämnet i läkemedlet är siponimod vilket marknadsförs med namnet Mayzent.

Drygt 5000 personer lever med sekundär progressiv MS (SPMS) i Sverige. Vanligtvis utvecklas SPMS 10 till 15 år efter det att MS har diagnostiserats. Många upplever att de blir sämre mellan skoven och får en gradvis ökning av sina besvär.