Coronavirus. Foto.
Tiden får utvisa hur de immunmodulerande läkemedlen bör användas med hänsyn till covid-19 – än så länge är bilden inte entydig, enligt skribenterna. Foto: Pixabay.

Läkartidningen: Multipel skleros och covid-19 – kunskapen ännu begränsad

Inget stöd för att MS ökar risken för covid-19, men fortfarande oklart hur MS-behandlingar påverkar covid-19-förloppet. Det skriver tre neurologer i Läkartidningen.

I mars i år rapporterades det i medier att personer med MS, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom utgjorde riskgrupper för covid-19. Källan var Socialstyrelsen. Nu har denna information reviderats: endast de med svårare funktionsnedsättning till följd av MS, särskilt sådan som påverkar andningsfunktionen, bedöms tillhöra riskgrupp.

Återstår då den viktiga frågan om immunmodulerande terapi kan påverka risken för, eller sjukdomsförloppet vid, covid-19. Bromsmediciner ges till ca 10 000 personer med MS i landet, de flesta utan svår funktionsnedsättning som drabbar andningsorganen.

Svenska MS-sällskapet (SMSS) och Svenska MS-registret (SMSreg) följer regelbundet utvecklingen avseende covid-19 och MS. Inom SMSreg etablerades snabbt en covid-19-registreringsmodul inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt. Arbete pågår för att värdera hur MS-patienter drabbats av covid-19, särskilt i relation till deras läkemedelsbehandling.

Preliminära resultat

Än så länge finns bara preliminära analyser som talar emot att personer med MS drabbats extra svårt, men siffrorna baseras på få fall och ska tolkas med försiktighet.

De senaste siffrorna från SMSreg (8 sept 2020), visade att 203 MS-patienter drabbats av covid-19 i Sverige, varav 42 vårdats inneliggande, således hittills en mycket låg andel av landets ca 21 000 MS-patienter.