En skrynklig säng. Foto.
Det finns stora skillnader i förskrivning av epilepsilarm mellan de olika universitetssjukhusregionerna, enligt ett examensarbete. Foto: Pixabay.

Läkare vill ha Nationella riktlinjer för hantering av epilepsilarm

Risken för plötslig död vid epilepsi är störst vid frekventa och nattliga tonisk-kloniska anfall hos personer utan tillsyn. Epilepsilarm skulle kunna upptäcka många allvarliga anfall. Trots detta varierar förskrivning av epilepsilarm stort över landet.

Nationella riktlinjer behövs för förskrivning av epilepsilarm och för uppföljning av deras användning, enligt tre läkare som skriver en kommentar i Läkartidningen.

I Sverige beräknas ca 70 000 personer ha epilepsi, enligt Läkartidningen.

De flesta med epilepsi blir anfallsfria under behandling, huvudsakligen med läkemedel, men ungefär en tredjedel fortsätter att ha anfall trots behandling.

Dessa löper en risk att drabbas av olika kroppsskador vid anfall och i värsta fall att avlida till följd av anfall.

Tillsyn eller larm

En brittisk studie har visat att risken för plötslig oväntad död i epilepsi (SUDEP, sudden unexpect­ed death in epilepsy) är lägre hos personer som har särskild tillsyn nattetid, till exempel i form av larm.

Dessa fakta har lett till en intensiv diskussion om användningen av anfallsdetektorer, så kallade epilepsilarm. Utvecklingen på detta område har under senare år varit mycket snabb. I dag finns ett flertal system, varav många är såväl bärbara som bekväma.