Kvinna med slutna ögon. Foto.
Foto: Peder Björling.

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet

En ny studie visar att personer med långvarig smärta har en påtagligt ökad risk att utveckla hjärt–kärlsjukdom jämfört med personer utan smärta. Forskarna skriver själva om resultatet i Läkartidningen.

Tidigare studier har visat på att långvarig smärta kan vara en riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom, men studierna har varit för små för att dra säkra slutsatser. Två forskare från Dalarna undersökte därför sambandet mellan långvarig smärta och utvecklingen av hjärt–kärlsjukdom i det brittiska befolkningsregistret UK Biobank, med cirka en halv miljon studiedeltagare i åldrarna 40–69 år.