Långsovare eller kortsovare – generna avgör

Har du undrat varför du behöver många timmars sömn, medan andra klarar sig på några få timmar? Forskare har upptäckt att flera gener verkar styra sömnbehovet.

Den brittiska politikern Margaret Thatcher behövde bara några få timmars sömn, medan forskaren Albert Einstein var känd som en riktig långsovare.

Forskare har länge haft svårt att ge ett enkelt svar på varför det är viktigt för oss att sova och varför sömnbehovet skiljer sig mellan olika individer.

Dygnsrytmforskare

När forskarna studerade generna hos de flugor som hade störst och minst sömnbehov identifierade de 126 skillnader i 80 gener. Eftersom människor har 57 av de 80 gener som forskarna identifierade tror de att deras forskning gäller även för oss.

Gabriella Lundkvist, dygnsrytmsforskare vid Max Planck institutet i Köln, tycker att resultaten är intressanta eftersom de bekräftar något man har misstänkt.

– Vi vet att det finns individuella skillnader, vissa behöver mer sömn och andra mindre. Men vi har inte vetat riktigt varför, och nu har man visat det hos flugor. Jag kan tänka mig att det här med kortsovare och långsovare ser ut på samma sätt hos människor som hos flugor, säger Gabriella Lundkvist.

Kortsovarna Inte lika friska

Det hon tycker är intressant med studien är att den tydligt visar att sömnbehovet inte styrs av en eller två gener, utan att det är en mängd olika gener som styr vårt behov av att sova.

Och även om livslängden inte verkar påverkas av hur mycket vi sover kunde forskarna bakom studien se att vissa av de extrema kortsovarna inte var lika friska som långsovarna.

Nya behandlingar vid sömnstörning

De amerikanska forskarna bakom studien hoppas att deras forskning ska leda fram till bättre behandlingsmetoder av exempelvis narkolepsi på sikt.

– De gener vi har identifierat är ett första steg mot att utveckla behandlingar eller läkemedel för personer med sömnstörningar. Men vi behöver göra fler studier innan sådana behandlingar kan nå ut till patienterna, säger Susan Harbison till SVT Vetenskap.