Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Kunskapswebbinar om Stroke - se det i efterhand

Vad händer efter utskrivningen från sjukhuset? Om Vårdförlopp 2, de första centrala riktlinjerna för strokevården efter akutskedet.

Medverkande från Neuro är ordförande Lise Lidbäck och kanslichef Kristina Niemi (som här medverkar i rollen som anhörig).

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon