Två pratbubblor och två tummen upp. Illustration.

Kommunikationsförmågan avgörande för barn med cerebral pares

Kommunikationsförmågan snarare än rörelseförmågan avgör hur barn som föds med cerebral pares klarar sig senare i livet, när det kommer till arbete, studier och relationer. Det är slutsatsen i barnläkaren Dan Jacobsons avhandling.

- Barnneurologi och barn med sällsynta diagnoser är ett område som det saknas forskning kring jämfört med många andra områden som handlar om barn, därför var det ett lätt val för mig som tycker att hjärnan och nervsystemet är så spännande säger Dan Jacobson till Region Sörmland..

Dan Jacobsons avhandling visar bland annat att det som gör att 21-åringar med cerebral pares har arbete, studerar och etablerat relationer och liknande huvudsakligen beror på individens kommunikationsförmåga - rörelseförmågan hade betydligt mindre betydelse. Detta innebär att kommunikationsträning och kommunikationshjälpmedel bör prioriteras, menar han.