Kognitiv försämring, som observeras hos många patienter med Temporallobsepilepsi

, psychiatryadvisor.com

Forskare knutna till Warren Alpert och Rhode Island Hospital i Providence rapporterade nyligen att kognitiv försämring, som observeras hos många patienter med Temporallobsepilepsi, också är förknippad med symtom på depression.

Det är känt att patienter med diagnosen Temporallobsepilepsi närvarande med dysfunktion i flera kognitiva domäner, bland annat brister i arbets- och modalitet specifika minne, nedsatt kognitiv flexibilitet, informationsprocessorhastighet och problemlösningsförmåga, nedsatt uppmärksamhet och koncentration, samt nedsatt exekutiv funktion. Enligt författarna, "upptäckt av verkställande dysfunktion i Temporallobsepilepsi är av särskild betydelse med tanke på dess starka association med funktionshinder och handikapp."