Bild på drömmande kvinna

Klardrömmar tycks leda till ökad kreativitet

Personer med narkolepsi verkar drömma klardrömmar i hög utsträckning. Det leder till att de är mer kreativa än andra, visar fransk forskning.

En klardröm innebär att du delvis kan bestämma vad som sker i drömmen. Under en klardröm är frontalloben aktiv, där bland annat kritiskt tänkande finns. Det gör att man delvis kan styra drömmarna.

Klardrömmar kan leda till ökad kreativitet, och när forskarna jämförde kreativiteten hos fler än 150 narkolepsipatienter, med ungefär lika många utan narkolepsi, visade det sig att de med narkolepsi fick högre kreativitets poäng.

– De skrev böcker eller gjorde fin konst, säger Isabelle Anulf, professor i neurologi, vid Sorbonneuniversitetet i Paris.

Isabelle Arnulf, upptäckte att en av hennes patienter var en klardrömmare när de pratade om mardrömmar. Isabelle Arnulfs patient förklarade att hon hanterade sina mardrömmar genom att göra så att mardrömmarna helt enkelt försvann.

Därefter fick alla med narkolepsi vid sömnkliniken i Paris frågor om klardrömmar, och för de flesta var det fullständigt naturligt. De hade inte ens tänkt på att det var en särskild förmåga.

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!