Muminhuset i snö. Foto.
Diagnosen räknas som "sällsynt sällsynt". Foto: Pixabay.

Kennedys sjukdom drabbar svenskspråkiga män i Österbotten

Man räknar med att Kennedys sjukdom finns hos cirka tre personer per 100 000 invånare. I Vasaregionen i Finland är den siffran femton på 100 000.

Kennedys sjukdom är en ärftlig neuromuskulär sjukdom där musklerna försvagas och till slut förtvinar bort. Det är enbart män som drabbas och de flesta är svenskspråkiga och bosatta i eller härstammar från Österbotten.

Typiska första symtom är att arm- eller benmusklerna blir försvagade eller börjar krampa. Andra symtom är motorisk funktionsnedsättning, avtagande känsel och kraft i händer och fötter samt svullna och ömma bröstmuskler.

Symtomen framskrider långsamt, och skall inte påverka livslängden. Å andra sidan förtvinar musklerna obönhörligen bort, vilket leder till många problem för den drabbade. Också ansikts- och svalgmuskulaturen drabbas.

I Finland finns mellan femtio och sextio fall diagnostiserade.

Bjarne Udd som är professor i neurologi och neuromuskulära sjukdomar, var med och upptäckte sjukdomen i början på 1990-talet i Vasa. Han tror att det kan finnas en viss underdiagnostisering vad beträffar Kennedys sjukdom, men att de inte kan vara särskilt många.

- En del har ju en relativt lindrig form och då kan man tro att det istället har med till exempel ålderdom att göra att man blir svag i musklerna.