Muminhuset i snöskrud. Foto.
Sura sulfatjordar förekommer framför allt i de västra och sydvästra delarna av Finland, och även i Sverige, mestadels på kustslätterna längs Bottniska viken. Foto: Pixabay.

Kan neurotoxiska metaller från sura sulfatjordar i västra Finland bidra till MS?

Ungefär 3 miljoner människor levde med diagnosen multipel skleros (MS) över hela världen år 2022, och antalet ökar långsamt. Man har sedan tidigare sett en ökad förekomst långt från ekvatorn och särskilt hög förekomst i de skandinaviska länderna. Den högsta förekomsten i världen återfinns i västra Finland. Kan denna lokala anhopning av fall ge ledtrådar till vad som orsakar sjukdomen? Det undrar två forskare enligt en artikel Läkartidningen.

Flera kartläggningar av utbredningen av MS i Finland har genomförts under åren. 

Områden med hög förekomst av MS stämmer överens med förekomsten av sura sulfatjordar i Finland. 

Tydligast är denna överlappning runt staden Seinäjoki, som ligger mitt i den största utbredningen av sura sulfatjordar i landet och som har ett av de högsta incidenstalen för MS i världen (>300/105).

Aluminium ansamlas i myelin och minskar myelinets tjocklek. Järn har hittats i de plack i hjärnan som är karaktäristiska för MS. En översiktsanalys har visat ökad mängd mangan i blod från MS-patienter. Koppar har återfunnits i förhöjda koncentrationer i ryggmärgsvätska och blod från patienter med MS. Möjliga exponeringsvägar för dessa metaller i områden med sura sulfatjordar är via grödor, dricksvatten och fisk. 

Den vetenskapliga artikeln har publicerats i: Sci Total Environ.