Ett pussel med DNA. Foto.
I USA har det, enligt uppgifter från den ideella organisationen Council for Responsible Genetics, förekommit omkring 200 fall av genetisk diskriminering. Foto: Pixabay.

Känsliga jobb stängs för folk med fel gener

Den nya gentekniken har medfört ett snabbt växande utbud av tester, som visar om man har anlag för olika ärftliga sjukdomar. Just nu finns det kliniska rutintest för omkring 600 genetiska sjukdomar, och ytterligare cirka 350 är på väg i forskningslaboratorierna.

Flertalet av dessa tester gäller anlag för hundraprocentigt ärftliga och ganska ovanliga sjukdomar, som hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom (danssjuka). 

I takt med kartläggningen av det mänskliga genomet blir det förstås också möjligt att framställa tester för ärftliga faktorer bakom de stora folksjukdomarna.

Inget juridiskt hinder

I Sverige finns det idag inget juridiskt hinder för en arbetsgivare att kräva gentest som villkor för att någon ska få ett jobb.

- Man kan tänka sig att arbetsgivaren vill slippa anställda med anlag för vissa sjukdomar, säger Ulf Kristoffersson, docent i genetik och chef för den genetiska kliniken vid universitetssjukhuset i Lund till tidningen Ny teknik.

För två år sedan skrev Ulf Kristoffersson, tillsammans med Sveriges alla andra kliniskt verksamma genetiker, ett upprop som krävde ett snabbt förbud mot genetisk diskriminering i arbetslivet.

Först i våras, efter många förseningar, tillsatte regeringen en utredning som ska lägga förslag till lagstiftning för att skydda den genetiska integriteten.