”Jag gör allt jag vill och kan – så länge det bara går”

Musklerna bryts långsamt ner och motoriken försämras. Men för 23-årige Gabriel Ghazarian har det varit viktigt att inte låta den sjukdom han drabbats av, Duchennes muskeldystrofi, definiera vem han är.

Under Gabriels uppväxt fick han ofta höra från sjukvårdspersonal att han var ovanligt frisk för att ha Duchennes muskeldystrofi. Han har till exempel inte drabbats av skolios som annars är vanligt bland dem med DMD. För honom och hans mamma har det varit dubbelbottnat att ständigt få höra att Gabriels sjukdom utvecklar sig i en långsammare takt än den förväntade.