Ansiktsbild på Anna Rostedt Punga
Anna Rostedt Punga, professor och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Internationella rekommendationer för MG/LEMS vid covid-19

Anna Rostedt Punga, professor och överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala förmedlar här internationella rekommendationer för läkemedelsbehandling för personer med MG/LEMS i samband med covid-19.

Det finns för närvarande inga uppgifter om hur covid-19 påverkar personer med myastenia gravis (MG) / LEMS eller patienter med andra sjukdomar som har immunsänkande behandling. Eftersom de flesta patienter med MG har immunsänkande eller immunmodulerande behandling och även kan ha svaghet i andningsmuskulaturen, finns det en teoretisk oro för att MG / LEMS-patienter kan ha en högre risk att drabbas av infektionen eller få allvarliga förlopp av covid-19.

Personer med MG och LEMS har bett om vägledning gällande användning av läkemedel under covid-19-pandemin. Det finns många rekommendationer som försöker ge tydlighet och vägledning, men skillnader mellan rekommendationerna har skapat förvirring. Beslut om immunsänkande behandling varierar avsevärt från land till land och från olika källor. Fakta om hur covid-19 påverkar personer med MG och för de som har immunsänkande behandling saknas i dagsläget.

MG-expertpanelen föreslår att beslut om läkemedelsbehandling ska fattas på individnivå mellan personen med MG och hens vårdgivare.

Rekommendationer i länkad pdf nedan har utarbetats och godkänts av en internationell arbetsgrupp med MG-experter som svar på covid-19-pandemin.

Länk till dokumentet

Internationella rekommendationer för MG/LEMS vid corona-19 (engelska)