Närbild på fötter i träningsskor
Rehabilitering och fysioterapeutiska behandlingsmetoder för personer med stroke har successivt utvecklats. Foto: Pixabay

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Högintensiv träning sex timmar per dag i två veckor, verkar förbättra benets funktion och förmågan att gå och röra sig i sin omgivning. Förbättringarna ses även om det gått lång tid sedan insjuknandet i stroke och uppnådda effekter bibehölls, visas i en avhandling av Ingela Marklund, vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Skriver Neurologi i Sverige i en artikel.

Eftersom stroke är den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder i världen så är det många i Sverige och världen som har behov av rehabilitering, inte bara i det akuta skedet utan livet ut.

Varje år drabbas i Sverige cirka 25 000 personer av stroke. Med den fantastiska utvecklingen av det akuta omhändertagandet och de förebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården så har dödligheten minskat med uppåt 50 procent sedan 2000-talet.

Rehabilitering och fysioterapeutiska behandlingsmetoder för personer med stroke har successivt utvecklats i takt med neurofysiologisk forskning och en dramatisk förändring har skett under de senaste 20–30 åren i och med den ökade kunskapen om hjärnans plasticitet. 

CI-terapi (constraint-induced movement therapy) är en form av högintensiv, uppgiftsspecifik och målinriktad behandling. CI-terapi har utvecklats för att behandla nedsatt arm- och handfunktion efter stroke. Det är en behandlingsmetod som är utvecklad baserat på förståelsen av hjärnans plasticitet med en beteendeförklarande modell.