Närbild på spruta som tas i överarm
Foto: Pixabay.com

Inget skadestånd för vaccinerade som fått narkolepsi

Staten bär inte något skadeståndsansvar för de personer som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerat sig mot svininfluensan under 2009. Det slår Justitiekanslern fast och avslår skadeståndsanspråken från 500 insjuknade och deras drygt 1 500 anhöriga.

Justitiekanslern (JK) skriver i sitt beslut att det inte har funnits någon skyldighet för staten att informera om den då okända förhöjda risken att drabbas av narkolepsi efter vaccinationen. Inte heller om den inom EU etablerade testprocedur som föregick godkännandet av vaccinet.