Bild från Piteå. Foto.
I Norr- och Västerbotten finns en ärftlig sjukdom som kallas för Skelleftesjukan eller familjär amyloidos med polyneuropati (FAP). Foto: Pixabay.

Inger lever med Skelleftesjukan: Har förvärrat mitt liv

Skelleftesjukan är en sällsynt och komplex sjukdom. Ännu finns inget botemedel, men det finns möjlighet att stoppa sjukdomen, enligt Kenneth Lång som är ordförande i Föreningen mot Skelleftesjukan.

Inger Sandberg är en av dem som drabbats, hon berättar att sjukdomen förvärrat hennes liv. "Hade jag inte blivit sjuk så hade jag nog varit arbetsför idag", säger hon.