Tre kvinnor, mor och döttrar. Mor i mitten och döttrarna gör ett hjärta framför henne med händerna. Foto.
Personer med MS kan reagera mot olika autoantigener, så det blir viktigt att identifiera varje patients sjukdomsdrivande celler. Detta sätt att skapa individanpassade behandlingar kallas även "precisionsmedicin". Foto: Peder Björling.

Individanpassad behandling av MS

En ny metod gör det möjlig att identifiera vilka immunceller som är inblandade i autoimmuna sjukdomar, som till exempel MS, hos olika patienter. I framtiden kan det alltså bli möjligt att styra behandlingen mot just de immunceller som driver sjukdomen hos varje enskild individ, enligt forskare vid KI. Källa: Forskning.se.

Forskare vid Karolinska Institutet står bakom en ny metod som gjort det möjligt att finna fyra nya målmolekyler för den autoimmuna sjukdomen MS. Förhoppningen är att den ska kunna leda till en mer individanpassad behandling i framtiden.

– Befintliga behandlingar av MS slår mycket brett mot immunsystemet med risk för komplikationer på sikt, till exempel infektioner. Att styra en framtida behandling mer precist mot just de immunceller som driver sjukdomen kan därför innebära en mer effektiv behandling med färre biverkningar, säger Mattias Bronge, doktorand i Hans Grönlunds forskargrupp vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.