Implantat i ryggmärgen för nya nervtrådar

För behandling av komplett ryggmärgsskada har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med biotech-företaget BioArctic Neuroscience inlett ett EU-finansierat forskningsprojekt.

Det handlar om en kombination av ett implantat och ett läkemedel, därefter följer en lång period av gångträning.

Under en operation tas den skadade delen av ryggmärgen bort och ersätts av ett kalciumsulfatimplantat där man placerat nerver som tas från underbenet på försökspersonen. Implantatet är biologiskt nedbrytbart.

Innan implantatet placeras i ryggmärgen dränks det in med en tillväxtfaktor kallad Fgf-1 (fibroblast growth factor 1). Denna behövs för att nervtrådar ska kunna växa. Tanken är att skapa en så gynnsam miljö som möjligt i implantatet så att nerverna kan växa och de skadade nerverna i ryggmärgen ska hitta tillbaka till varandra.

Man har testat metoden på råttor vars ryggmärg delvis har återfått sin tidigare funktion avseende gångförmåga.

Efter operationen får försökspersonerna i studien gångträna i en slags gångrobot kallad lokomat; en timme, tre gånger i veckan i 18 månader. Tanken med denna träning är att återaktivera det program som sitter i lillhjärnan och som styr vårt gångmönster.

Studien startade i januari 2016 och pågår under flera år. Under studiens gång görs kontinuerligt neurofysiologiska och fysioterapeutiska tester för att mäta eventuella förändringar.

Läs mer i länkarna nedan.