Kurvor och diagram

Hur fungerar olika behandlingar på lång sikt?

COMBAT-MS är en forskningsstudie med målet att göra en vetenskaplig jämförelse av olika behandlingsalternativ för multipel skleros (ms).

Alla behandlingar mot ms har en verksam effekt mot sjukdomen, men också möjliga bieffekter. För att kunna välja den bästa behandlingen så måste båda dessa faktorer beaktas. I randomiserade kliniska prövningar mäter man dessa och bestämmer utifrån resultaten om ett läkemedel blir godkänt eller ej. Dessa studier är dock vanligen bara 2-åriga och de som kan inkluderas i studier kan skilja sig från dem som behandlas i klinisk rutin. Patientnöjdhet mäts endast i begränsad omfattning.

Rituximab har visat sig ha en gynnsam effekt som behandling av ms i observationella studier, men ingen större randomiserad klinisk prövning i ms har ännu genomförts. Syftet med studien COMBAT-MS är att ta fram information om långtidseffekter, patientnöjdhet och biverkningar för alla ms-behandlingar inkluderande rituximab. 

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Kaiser Permanente Southern California (KPSC) och Karolinska Institutet (KI) och kommer att pågå i fem år mellan 2016-2021.