Åsa Petersén i vit rock i en sjukhuskorridor. Foto.
Åsa Petersén. Foto: Agata Garpenlind, Lunds universitet.

Huntingtons – påverkar rörelser, tankar och känslor

- Det finns möjlighet för dem som vet att det finns sjukdomsanlag i släkten att göra ett pre-symptomatiskt test. Men bara drygt 15 procent väljer att göra det – de flesta vill inte veta, berättar Åsa Petersén, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri på Huntingtoncentrum i Lund, för sajten Vetenskap & Hälsa.

Det är många olika forskargrupper som arbetar med Huntingtons sjukdom, på Lunds universitet, runt om i Sverige och internationellt. 

Europeisk konferens om Huntingtons

I höst kommer äntligen en stor europeisk konferens att kunna anordnas där deltagarna är på plats, efter flera års uppehåll på grund av pandemin. Åsa Petersén är en av de ansvariga för programmet på konferensen och ser fram emot att träffa kollegor eftersom det nu görs flera lovande framsteg inom forskningsområdet och förhoppningsvis är viktiga pusselbitar på väg att lösas.