Naken hud. Foto.
Forskargruppen undersöker för tillfället hundratals patientprov för att ta reda på vilka proteiners förändringar som korrelerar bäst med Parkinsons sjukdom. Foto: Pixabay.

Hudprov ger ledtrådar om parkinson

En färsk finsk studie visar att ett proteinkinas kallat LRRK2 är överaktivt i hudprov tagna från patienter med Parkinsons sjukdom. Detta nya fynd kan hjälpa i utvecklingen av nya behandlingar och snabba upp diagnos av Parkinsons sjukdom.

I den nyligen publicerade studien undersökte forskare från Turku Bioscience Centre tillkomsten av nya proteiner i cellens proteinbyggande maskineri, ribosomerna.

Hämmad proteinsyntes vid Parkinsons

De fann att proteinsyntesen var hämmad i hudceller tagna från underarmen på patienter med Parkinsons sjukdom jämfört med celler från friska donatorer i samma ålder.

Orsaken visade sig vara ett enzym som kallas LRRK2, som var aktivare i celler från patienter än i celler från friska donatorer. När forskarna behandlade patientproven med LRRK2-inhibitorer märkte de att proteinsyntesen normaliserades.