Pussel med DNA. Foto.
Mutationer i SOD1-genen var den första orsakande faktorn som kunde knytas till ALS och är fortfarande den näst vanligaste kända orsaken till ALS. Foto: Pixabay.

Hopp om nya immunterapier mot ALS?

En gemensam faktor för alla typer av ALS (amyotrofisk lateralskleros) är ansamlingar av ihopklumpat protein (proteinaggregat) i nervcellerna. Det finns samtidigt studier som har visat att proteinaggregaten kan fungera som ”prioner”, som sprider sig mellan celler där de fortplantar sig för att bilda nya sjukdomsframkallande aggregat.

Nu har ALS-forskare vid Umeå Universitet utvecklat specifika antikroppar som kan binda, och minska spridning av sjukdomsassocierade SOD1-aggregat i studier på möss. Försöken ger hopp om utveckling av nya immunterapier som kan bromsa sjukdomen vid ALS.