En person som vilar under en solhatt. Foto.
Jonas Bergquists forskargrupp undersöker ifall vissa biomarkörer i ME-patienters ryggvätska kan avslöja en pågående neuroinflammation. Foto: Pixabay.

Hopp för patienter med ME

Möt Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet, i ett samtal i serien UppTalk Weekly om ME (Myalgisk Encefalomyelit) som anses vara en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Vad gör forskarna för att närma sig en förståelse för sjukdomens uppkomst och hur den kan behandlas?

I detta avsnitt av UppTalk Weeky berättar Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi-BMC om sin forskning på sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. Det är en komplex multisystemsjukdom som påverkar nervsystem, immunförsvar och energiproduktion. Idag beräknas mellan 10 000 och 40 000 människor i Sverige lida av ME, vars bakomliggande orsak ännu inte hittats.