Höstseminarium Valjeviken 12-14 sep 2018

Höstens polyneuropati-seminarium genomfördes på Valjevikens Folkhögskola under tiden 12-14 september enligt i stort sett samma program som under det mycket uppskattade vårseminariet 23-25 maj.

Deltagare var polyneuropatidrabbade personer från södra Sverige med olika typer av diagnos och handikapp. Målsättningen var att knyta nya kontakter och utbyta idéer och erfarenhet om hur man kan hantera sin situation på bästa sätt och leva ett så normalt liv som möjligt trots sitt handikapp.

Seminariet hade organiserats av Neuro Malmö på initiativ av nätverket polyneuropati. Intresset att deltaga var mycket stort och seminariet var i stort sett fullbokat. Största delen av programmet ägnades åt erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner som omfattade allt från medicinering och olika typer av hjälpmedel till kontakt med myndigheter och terapeuter.

Speciellt inbjuden var diagnosstödjare Katarina Samuelsson som har lång erfarenhet av hur det är att leva med polyneuropati och som delade med sig av sin stora erfarenhet. Föredrag och grupparbete varvades med anpassad träning, vattengympa och balansövningar. Det fanns gott om tid att ägna sig åt promenader längs
Hälsans stig eller att njuta av stillhet och ro vid havet.

Kompendiet

Läs hela artikelkompendiet från seminariet.